Behovsafdækning

Det er din virksomhed og din situation, der er i fokus, når vi sammen skaber et billede af dit HR-behov. Hvornår svinger det op, hvornår svinger det ned? Og hvilket nogenlunde stabile niveau ligger det normalt på? Ved at fremkalde kurven for dit HR-behov, har vi mulighed for at tilbyde en løsning, som passer nøjagtigt til din situation.

Tre tilbud til at afdække dine behov
Vi går i dybden, når vi finder frem til dine behov. Afhængig af dine ønsker og virksomhedens størrelse, kan vi gå til værks på en af følgende tre måder.

1.

Gratis 2 timers session

Den nemmeste måde at komme i gang på. Vi kommer gratis ud til dig i to timer, og sammen finder vi frem til de overordnede behov, du har i din virksomhed. Vi tager en snak om virksomheden, de udfordringer og behov du oplever nu og oplevede tidligere plus forventninger til fremtiden. Vi lytter og spørger ind, og ud fra vores snak danner vi et overblik over dine HR-behov. Efterfølgende kommer vi gerne med et tilbud på, hvordan et samarbejde mellem dig og Vores HR kunne se ud.

2.

Workshop med lederteam

Har du en lidt større virksomhed, hvor du gerne vil inddrage hele lederteamet i HR-løsningen? Vi laver en workshop med jer, hvor vi tager en snak om jeres oplevelse af HR-behovene i firmaet – hvad er status nu, hvilke udfordringer oplever I, hvor ønsker I at lande? Vi noterer undervejs og laver efterfølgende en rapport til jer , så I har dokumentation på vores snak. Dertil får I et forslag til mulige løsninger, så I har noget at gå videre med. Vi følger gerne op med et konkret tilbud på jeres HR.

3.

Workshop og interviewrunde

Har din virksomhed flere lag af ledere, er der typisk behov for at gå grundigere til værks for at få det rigtige billede frem af virksomhedens HR-behov. Derfor tilbyder vi en skræddersyet workshop og interviewrunde, hvor vi snakker med dine mellemledere, medarbejdere og hvem der ellers er relevante. Gennem samtalerne fremkalder vi de konkrete behov, dokumenterer det i en rapport og laver en behovsafdækning for ledelsen. Hvordan det skal forløbe, aftaler vi sammen, så antal interviews, særlige fokuspunkter, processen med ledelsen osv. passer nøjagtigt til din virksomhed.